Louis Wilhelmus (1967) komt uit een zeer muzikale familie. Zijn opa (Louis) en zijn vader (Pierre) zijn beiden solo trompettist geweest bij het Limburgs Symfonie Orkest. Zijn vader was tevens hoofd vakdocent aan het conservatorium van Maastricht.

Toch is Louis op latere leeftijd pas gaan studeren voor beroeps musicus. In 1997 werd hij aangenomen als solo bugelist bij het Fanfare Korps Koninklijke Landmacht. Toen is hij ook gaan studeren aan het conservatorium van Utrecht bij de trompettist Willem van der Vliet. In 2003 studeerde Louis met onderscheiding af met als hoofdvak trompet. Momenteel is hij werkzaam als docent en dirigent bij diverse muziekverenigingen. Daarnaast is hij een veel gevraagd gast solist en freelance trompettist / bugelist. Hij speelt zowel klassiek als het lichte genre. Ook geeft Louis regelmatig workshops.